ເຄື່ອງທຳນ້ຳອຸ່ນ HITACHI HES60RD

ສອບຖາມລາຄາພິເສດ ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຂາຍ ສັນຕິພາບ