ແຜ່ນຝ້າ ລະບາຍອາກາດ SHERA ລຸ່ນລຽບເວ້ນຮ່ອງ

ສອບຖາມລາຄາພິເສດ ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຂາຍ ສັນຕິພາບ