ແຜ່ນຝ້າ ກາຊ້າງ ເພດານ 60×60 ຢາດເພັດ

ສອບຖາມລາຄາພິເສດ ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຂາຍ ສັນຕິພາບ