ໄມ້ລະແນງ SHERA 8MMx7.5×300 ລາຍສ້ຽນ ສີພະຍູງແດງໄຊໄລ

ສອບຖາມລາຄາພິເສດ ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຂາຍ ສັນຕິພາບ